1167/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002) 1 § 3 mom. som följer:

1 §

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på dem som ges utbildning i Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral samt på dem som ges med dessa jämförbar annan utbildning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 64/2013
FvUB 23/2013
Rsv 223/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.