1166/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 1122/2008, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de universitet som avses i universitetslagen (558/2009), Försvarshögskolan, om vilken föreskrivs i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008), de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) och Polisyrkeshögskolan enligt lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 64/2013
FvUB 23/2013
Rsv 223/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.