1165/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i polisförvaltningslagen (110/1992) mellanrubriken före 12 §, 12 § samt 15 a § 2 och 3 mom., av dem mellanrubriken före 12 § och 12 § sådana de lyder i lag 100/2007 samt 15 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 873/2011.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 64/2013
FvUB 23/2013
Rsv 223/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.