1157/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av 25 § i företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen (634/1984) 25 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 966/1998, som följer:

25 §
Anteckningar i företagsinteckningsregistret

I företagsinteckningsregistret antecknas

1) näringsidkarens namn, dagen då pantskuldebrevet utfärdades, kapitalet och räntan samt uppgift om den till vilken skuldebrevet utfärdats,

2) dagen för ansökan om inteckning samt sökanden,

3) fastställande, utvidgning, sammanföring, delning, omräkning och dödande av inteckning samt ändring av förmånsrättsordningen,

4) sådan utmätning eller kvarstad som gäller intecknad egendom samt ansökan om och avträdande av näringsidkarens egendom till konkurs och avslutande av bolags verksamhet,

5) uppgifter om sådant i 18 § 3 mom. avsett beslut i vilket ändring har sökts,

6) till registermyndigheten meddelad uppgift om pantskuldebrevs innehavare och innehavarens adress.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013
LaUB 17/2013
RSv 203/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.