1124/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av 3 § i arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § i arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor (1462/2007).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 17 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.