1120/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011)  kapitel 1.10 i bilagan A, sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 537/2013 och 687/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

Helsingfors den 19 december 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringssekreterare
Tiina Ranne      

KMf om transport av farliga ämnen på väg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.