1106/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Inrikesministeriets förordning om polisens uniform

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 10 § 2 mom. i polislagen (872/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Användning av uniform i tjänsteuppdrag

Polismän samt överväktare och väktare ska bära uniform i tjänsten, då det på grund av tjänsteuppdragets art eller karaktär behövs för att han eller hon omedelbart ska kunna identifieras som tjänsteman eller om uppdraget förutsätter sådana skyddsegenskaper eller funktionella egenskaper av tjänstemannens klädsel som tjänstekläderna för med sig.

2 §
Uniform

De beklädnadsartiklar samt i anslutning till dem använda emblem och beteckningar som hör till en polisuniform ska överensstämma med denna förordning. De plagg som hör till uniformen ska vara godkända av Polisstyrelsen, och beklädnadsartiklar, utrustning, emblem och beteckningar ska dessutom vara tillverkade av sådana tygsorter, material och tillbehör samt i sådana färger som Polisstyrelsen har godkänt.

3 §
Tjänstekläder och polisiära beklädnadsartiklar

Till uniformen hör följande kläder och beklädnadsartiklar:

- överrock med löstagbart foder

- uniformsrock

- uniformsjacka

- besöksrock

- uniformsbyxor

- uniformskjol

- uniformsväst för kvinnliga poliser

- uniformsväst och uniformsbyxor för gravida

- fältoverall 2010

- fältskaljacka 2010

- fältvärmejacka 2010

- fältoverall

- sommarfältoverall

- fältjacka

- fältbyxor

- fältbyxor, sommarmodell

- vadderad rock

- vadderade byxor

- uniformsskjorta med kort och lång ärm

- pikéskjorta med kort och lång ärm

- ylletröja och halsskydd

- fältmössa

- pälsmössa

- skärmmössa, sommar- och vintermodell

- tjänstemössa

- uniformsmössa

- regnkläder

- kängor

- arbetshandskar

- namnskylt och beteckningar som anger tjänsteställning.

4 §
Specialkläder och skyddskläder

I polisens verksamhet kan utöver de polisiära beklädnadsartiklar som nämns i 3 § användas följande specialkläder och skyddskläder:

1) specialkläder

- kläder för motorcykelpoliser

- kläder för snöskoterpoliser

- kläder för båtpoliser

- kläder för ridande poliser

- kläder för cykelpoliser

- kläder för poliser som deltar i internationella uppdrag

- JOUHA-overall

- TEPO-overall

- VATI-kläder

- terräng- och snödräkt

2) skyddskläder

- lätt skyddsväst

- skyddsväst för taktiska uppdrag

- väst som anger polisstatus

- reflexväst

- reflexhandskar

- varselkläder.

Endast polismän som hör till de specialgrupper som nämns i 1 mom. 1 punkten får skaffa specialkläder.

5 §
Specialbestämmelse om uniformen för kvinnliga poliser

Till uniformen för kvinnliga poliser kan användas en väst av mörkblått uniformstyg. I stället för raka byxor kan en knälång kjol av samma tyg användas. Till denna används bruna strumpbyxor och svarta skor med klack och utan dekorationer.

6 §
Uniformen för studerande vid Polisyrkeshögskolan

För andra studerande vid Polisyrkeshögskolan än de som har polistjänst, som avlägger en examen som ger behörighet till sådant arbete som polisman som avses i polislagen (872/2011), utgörs uniformen av polisens uniform med samma beteckningar som en yngre konstapels uniform.

7 §
Uniformen för väktare

Med väktare avses i denna förordning överväktare och väktare.

Uniformen för väktare är en polisuniform försedd med beteckningen för överväktare respektive väktare. På uniformen för väktare används axelklaffar för yngre konstapel och på uniformen för överväktare används axelklaffar för äldre konstapel.

På fältoverallens, sommarfältoverallens, fältjackans, den vadderade rockens, uniformsskjortans, pikéskjortans och ylletröjans ärmar finns ärmsköldar försedda med polisens emblem, under vilka finns en skylt med texten VARTIJA - VÄKTARE. På väktarens uniform finns dessutom motsvarande skylt ovanför högra bröstfickan i stället för polisbeteckningen.

Beteckningen på väktarnas huvudbonad består av riksvapnet i silverfärg utan lövmotiv och utan mörkblå bottensköld.

Väktarens fältjacka har baktill texten VARTIJA.

I övrigt ska i tillämpliga delar iakttas vad som i denna förordning föreskrivs om polisuniformen.

2 kap.

Emblem som anger tjänsteställning och övriga beteckningar på uniformen

8 §
Kragbeteckningar på fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsrocken och besöksrocken

På fältoverallens, sommarfältoverallens, fältjackans, den vadderade rockens, uniformsjackans samt uniforms- och besöksrockens krage finns på vardera sidan, på en bottensköld, ett 30 mm högt polisemblem vars nedre del omges av en eklövskrans. Emblemet och kransen är för befäl broderade med silvertråd och för övriga med ljusgrå silkestråd. Bottenskölden är femkantig och 50 mm hög. Bottensköldens färg är svart för polismän vid inrikesministeriets polisavdelning, pärlgrå för polismän vid Polisstyrelsen, grön för polismän vid Polisyrkeshögskolan och klarblå för övriga polismän. Bottenskölden på kragbeteckningen på fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010 och fältvärmejackan 2010 är svart, emblemet och kransen är grafitgrå, vardera icke-reflekterande. Befälets bottensköld omges av en ca 2 mm bred träns, som för polisöverdirektören, polisdirektörer, rektorn för Polisyrkeshögskolans och polischefer är silverfärgad och för övriga blå. På fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010 och fältvärmejackan 2010 är tränsen svart.

På paradrocken finns polisens officiella emblem med en höjd av 35 mm och omgivet av eklöv broderat i silvergrått.

9 §
Beteckningar som anger tjänsteställning på uniformsrocken, besöksrocken och paradrocken

Uniformsrockens, besöksrockens och paradrockens ärmar har 90 mm ovanför ärmuppslaget en klarblå sköld som når från söm till söm på ärmens yttre sida. På skölden finns jämnlånga galoner som börjar 3 mm från sköldens vågräta nedre kant och löper på 3 mm avstånd från varandra. Sköldens övre kant når 3 mm ovanför galonerna.

Galonerna är

1) för polisöverdirektören en 50 mm bred silverfärgad eklövsgalon på svart botten och ovanför den tre 10 mm breda eklövsgaloner,

2) för polisdirektörer, cheferna för centralkriminalpolisen och skyddspolisen, rektorn för Polisyrkeshögskolan samt polischefen för polisinrättningen i Helsingfors en 50 mm bred eklövsgalon och ovanför den två 10 mm breda eklövsgaloner,

3) för andra polischefer än de som nämns i 2 punkten en 50 mm bred eklövsgalon och ovanför den en 10 mm bred eklövsgalon, 

4) för polisöverinspektörer, biträdande polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors och biträdande chefer för riksomfattande polisenheter en 50 mm bred eklövsgalon,

5) för andra biträdande polischefer än de som nämns i 4 punkten en 30 mm bred eklövsgalon och nedanför den tre 10 mm breda eklövsgaloner,

6) för polisinspektörer och polisjurister en 30 mm bred eklövsgalon och under den två 10 mm breda eklövsgaloner,

7) för överkommissarier en 30 mm bred eklövsgalon och nedanför den en 10 mm bred eklövsgalon,

8) för kommissarier två 10 mm breda eklövsgaloner och mellan dem en 3 mm bred silverfärgad galon,

9) för överkonstaplar en grå 10 mm bred galon och ovanför den i mitten två trianglar inuti varandra, formade av lika breda galoner så att den yttre triangelns bas är 70 mm och dess sidor 60 mm samt avståndet mellan dem 3 mm, samt

10) för äldre konstaplar ett vågrätt 10 mm brett grått galonband.

Yngre konstaplar har inga beteckningar som anger tjänsteställning.

På axelklaffarna till besöksrocken och paradrocken används ett metallemblem som anger tjänsteställning och som placeras på 2 cm avstånd från den söm där epåletten möter ärmen. Befälet använder en 35 mm lång, silverfärgad lejonfigur som emblem och underbefälet och manskapet använder polisens silverfärgade emblem.

10 §
Beteckningar på fältoverallen, sommarfältoverallen, fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010, fältvärmejackan 2010, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsjackan, uniformsskjortan, pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsjackan, uniformsskjortan, pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser finns på axelklaffarna galonband som anger tjänsteställningen utan klarblå bottensköld. Överkonstaplarna och de äldre konstaplarna har 5 mm breda galoner broderade med silvergrå tråd på axelklaffarna. Befälet har på axelklaffarna 35 mm långa silverfärgade lejonfigurer ovanför de beteckningar som anger tjänsteställningen och underbefälet samt manskapet har silverfärgade polisemblem på tjänstgöringskläderna.

På ärmarna finns ungefär 55 mm nedanför axeln i axelns riktning ett polisemblem broderat med ljusgrå silkestråd på klarblå botten. På fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010 och fältvärmejackan 2010 är polisemblemet broderat med grafitgrå tråd på svart botten, vardera icke-reflekterande. Bottenskölden är 110 mm bred och 70 mm hög.

11 §
Beteckningar på överrocken

Överrocken har på ärmarna beteckningar som anger tjänsteställning, dock utan klarblå bottensköld. Galonerna är fästa på en sköld i tygets färg, vars nedre kant är placerad 50 mm ovanför ärmlinningen. Skölden är fäst på ärmen med två små rockknappar. Axelklaffarna och kragen har inga beteckningar.

12 §
Beteckningar på paradmössan

Framtill på paradmössan finns

1) för befäl på mössans nedre del, fäst vid en mörkblå tygsköld som omges av en svart silkesträns, ett emaljerat riksvapen i färg inom en ungefär 50 mm hög och bred granriskrans som broderats med silvertråd och ovanför denna en vit-blå-vit silverkantad tjänstekokard med en diameter av 20 mm,

2) för underbefäl likadana beteckningar som för befäl, dock utan tjänstekokard, och

3) för manskap en granriskrans av silverfärgad metall på mörkblå botten och innanför denna ett emaljerat riksvapen i färg, utan tjänstekokard.

Polisöverdirektören, polisdirektörerna, cheferna för centralkriminalpolisen och skyddspolisen, rektorn för Polisyrkeshögskolan, polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors och andra polischefer har i övre och nedre kanten av mössans skärm en 12 mm bred av silvertråd och pärlor broderad skärmprydnad med eklövsmotiv. Polisöverinspektörerna, biträdande polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors och biträdande cheferna för de riksomfattande polisenheterna har en likadan prydnad i nedre kanten av skärmen.

Polisöverdirektören, polisdirektörer, polisöverinspektörer, polisinspektörer, polisjurister, polischefer och biträdande polischefer, chefer och biträdande chefer för centralkriminalpolisen och skyddspolisen, rektorn för Polisyrkeshögskolan samt överkommissarier har på mössan två med två små vapenknappar fästa hakremmar av 4 mm bred vit silkesträns. Kommissarier har en hakrem av 5 mm bred vit silkesträns.

Underbefälet har som hakrem två med vapenknappar fästa 4 mm breda svarta silkestränsar och manskapet en med vapenknapp fäst 5 mm bred svart silkesträns.

13 §
Beteckningar på uniforms- och skärmmössan

På uniformsmössan och skärmmössan används framtill likadana beteckningar som på paradmössan.

14 §
Beteckningar på tjänstemössan och pälsmössan

Tjänstemössan och pälsmössan har likadana beteckningar som paradmössan med undantag av tränsar och skärmprydnader.

15 §
Övriga beteckningar

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsjackan och uniformsskjortan finns ovanför den högra bröstfickan och på pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser finns på den högra sidan, på en blå tygskylt som är 82 mm bred och 42 mm hög, en ljus text: POLIISI - POLIS. På fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010 och fältvärmejackan 2010 är texten grafitgrå på svart botten.

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsjackan och uniformsskjortan finns mitt ovanför den högra bröstfickan eller mitt på bröstfickans lock och på ylletröjan, pikéskjortan och västen för kvinnliga poliser finns på den högra sidan en blå namnskylt som är minst 80 mm bred och minst 25 mm hög och där åtminstone polismannens släktnamn ska stå med ljus text. På fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010 och fältvärmejackan 2010 är texten grafitgrå på svart botten.

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältoverallen 2010, fältskaljackan 2010, fältvärmejackan 2010, fältjackan och den vadderade rocken finns på ryggsidan texten POLIISI.

På fältuniformen och ylletröjan används en broderad namnskylt av tyg som fästs med hjälp av kardborreband eller sys fast.

På uniformsrocken, uniformsskjortan, uniformsjackan och västen för kvinnliga poliser används en namnskylt av plast som är fäst på locket till högra bröstfickan eller, om ficka saknas, på motsvarande ställe. Vid tjänstgöring inomhus kan en namnskylt av plast användas också på ylletröjan.

16 §
Beteckningar på specialutrustning

Motorcykelförares och snöskoterförares kördräkt har på axelklaffarna beteckningar som anger tjänsteställning, dock utan klarblå bottensköld. På kördräkternas ärmar finns polisens emblem på klarblå botten samt ovanför högra bröstfickan en blå tygskylt med texten POLIISI - POLIS.

På specialutrustning ska finnas åtminstone polisens emblem eller någon annan beteckning som anger polismans status samt i mån av möjlighet en tygskylt med texten POLIISI - POLIS och namnskylt.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

De ändringar i de emblem och beteckningar som utvisar tjänstegrad på tjänste-, besöks- och festkläder och polisiära beklädnadsartiklar som denna förordning förutsätter ska göras senast den 31 december 2014.

  Helsingfors den 19 december 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Jarkko Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.