1066/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Trålfiske efter strömming och vassbuk på centrala Östersjön

Trålfiske efter vassbuk och strömming med fiskefartyg som är registrerade i Finland inom ICES delområden 22–28 samt del-område 29 söder om breddgraden 59°30′N på centrala Östersjön är förbjudet.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får fiskefartyg som är registrerade i Finland vars igenkänningslängd är högst 20 meter bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 25–28 tills de nämnda fiskefartygens strömmingsfångst från detta område är sammanlagt högst 300 ton eller vassbuksfångst är sammanlagt högst 300 ton.

2 §
Trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och norra Östersjön

Fiskefartyg som är registrerade i Finland vars igenkänningslängd är över 24 meter får trålfiska strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 på Finska viken och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N på norra Östersjön tills de nämnda fiskefartygens strömmingsfångst från dessa områden är sammanlagt högst 4 000 ton eller vassbuksfångsten är sammanlagt högst 3 000 ton.

Fiskefartyg som är registrerade i Finland vars igenkänningslängd är högst 24 meter får trålfiska strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 på Finska viken utanför Finlands baslinje och inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N på norra Östersjön tills de nämnda fiskefartygens strömmingsfångst från Finska viken och inom området mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N från norra Östersjön är sammanlagt högst 4 500 ton eller vassbuksfångsten är sammanlagt högst 3 300 ton.

3 §
Trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken

Fiskefartyg som är registrerade i Finland vars längd överallt är över 12 meter får från och med den 1 januari till och med den 30 juni trålfiska strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 63°00′N på Bottenhavet tills de nämnda fiskefartygens strömmingsfångst inom ICES delområden 30 och 31 från Bottniska viken är sammanlagt högst 83 000 ton.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 63°00′N på Bottenhavet är från och med den 1 juli till och med den 15 september förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 norr om breddgraden 63°00′N på Bottniska viken är från och med den 1 juli till och med den 15 september eller från och med tidpunkten då den högsta sammanlagda strömmingsfångsten som föreskrivs i 1 mom. har fyllts till och med den 15 september förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och är i kraft till den 31 december 2014.

Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.