1061/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 25 § i-punkten som följer:

25 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre ändringar som avses i 61 § 2 mom. fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning anses ändringar av mindre omfattning än


i) att ett annat fordon än en släpvagn ändras för användning i förarutbildning; som ändring av detta slag betraktas dock inte att fordonet utrustas med ett kännetecken för ett fordon som används i körundervisning eller med en yttre backspegel för läraren,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 december  2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.