1022/2013

Riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 32 § 4 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 1023/2009, som följer:

32 §
Remittering av ärenden till utskott

Förslag om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag remitteras till grundlagsutskottet för beredning. Regeringens årsberättelse remitteras till revisionsutskottet för beredning. De initiativ från Europeiska rådet som avses i 1 mom. ska remitteras till stora utskottet eller utrikesutskottet för beredning.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2014.

TKF 1/2013
GrUB 5/2013
RSk 31/2013

  Helsingfors den 16 december 2013

På riksdagens vägnar


Eero Heinäluomatalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.