1021/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13  december 2013

Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 11 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1398/2007, som följer:

11 §
Dagtraktamentet för den tid en operation pågår

Till dem som hör till krishanteringspersonalen, frånsett militärobservatörerna, betalas för den tid en operation pågår minst 28,70 euro per tjänstgöringsdygn i krishanteringsdagtraktamente.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.