1016/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007) punkterna 1, 6 och 7 i bilaga 1 och bilaga 2, av dem punkt 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 680/2013, punkt 6 i bilaga 1 och bilaga 2 sådana de lyder i förordning 861/2012 samt punkt 7 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 94/2012, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013. Punkt 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2012. Punkt 7 i bilaga 1 och punkt 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2013. Punkt 1 och 6 i bilaga 1 och punkt 1—3, 5 och 6 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2014.

  Helsingfors den 11 december 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.