1015/2013

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 153 § 3 mom., 159 § 4 mom. och 202 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006):

1 §

I bilaga 1 anges beräkningsgrunderna för

1) det belopp av pension enligt 153 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) som motsvarar pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) de i 159 § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda storheter som behövs för fördelningen av kostnader som skall betalas gemensamt,

3) den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § i lagen om sjömanspensioner.

Vid beräkningen används de koefficienter som anges i bilaga 2.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1213/2007).

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2013 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2013.

  Helsingfors den 16 december 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Matematiker
Harri Isokorpi

SHMf om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.