1014/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer (871/2012) 4 § som följer:

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 11 december 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.