966/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 6 § i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015 (992/2012) 6 § 2 mom. som följer:

6 §
Förfarande

Innovationsfinansieringsverket Tekes ska på begäran av Skatteförvaltningen ge ett utlåtande om uppfyllandet av de förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet som föreskrivs i 3 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 125/2013
EkUB 25/2013
RSv 125/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.