955/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 8 § i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 8 §, sådan den lyder i lag 1302/2009, som följer:

8 §
Avgiftsfrihet

Avgift tas inte ut för prestationer och informationstjänster som grundar sig på informationssystemet för väg- och gatunätet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 153/2013
KoUB 14/2013
RSv 127/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.