945/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (1126/2009) 2 § som följer:

2 §
PTG-områden och regionala samarbetsgrupper

För organisering och utvecklande av det regionala samarbetet mellan PTG-myndigheterna finns PTG-områden som utformas med beaktande av PTG-myndigheternas administrativa struktur samt synpunkter med betydelse för utvecklandet av samarbetet. Varje PTG-område har en PTG-samarbetsgrupp. Beslut om områdena och om de funktioner inom PTG-samarbetet som ska utvecklas och som anvisats de olika områdena fattas i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen av polisöverdirektören, generaldirektören för Tullen och chefen för gränsbevakningsväsendet. Polisöverdirektören, generaldirektören för Tullen och chefen för gränsbevakningsväsendet utser PTG-samarbetsgrupperna och deras ordförande.

Den regionala PTG-samarbetsgruppens uppgift är

1) att behandla regionala samarbetsärenden och lägga fram behövliga förslag för den riksomfattande PTG-ledningsgruppen,

2) att verkställa beslut som fattas av den riksomfattande PTG-ledningsgruppen, att regionalt genomföra samarbete med anknytning till de tyngdpunkter som årligen fastställs av PTG-ledningsgruppen och att följa upp samarbetet,

3) att sköta regionalt utvecklingsarbete och samarbete inom ramen för PTG-samarbetet i synnerhet inom PTG-myndigheternas regionala och lokala brottsbekämpning, övervakning och koordinering av resurser, 

4) att följa upp det regionala PTG-samarbetet och rapportera om det till den riksomfattande PTG-ledningsgruppen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 12 december 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.