893/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (995/2012) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 115/2013
KuUB 7/2013
RSv 139/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.