877/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (634/2007) 10 §, sådan den lyder i förordning 861/2007, som följer:

10 §
Landsbygdsnätverksenheten

Vid Landsbygdsverket finns en landsbygdsnätverksenhet som svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

När denna förordning träder i kraft förflyttas med stöd av 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid vid landsbygdsnätverksenheten till anställning vid Landsbygdsverket för den tid tjänsteförhållandet varar. De anställda som förflyttas behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsvillkor.

Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.