850/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i bilagan till statsrådets förordning om körkort (423/2011), sådan bilagan lyder delvis ändrad i förordning 1/2013, koderna 72 och 74–77, samt

ändras kod 73 som följer:

73. Begränsat till fyrhjulingar i kategori B (B1)


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

Komissionens direktiv 2012/36/EU (32012 L 0036); EUT L 321, 20.11.2012, s. 54

  Helsingfors den 5 december 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.