829/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2013

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom barndagvården

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar med stöd av 13 § i lagen om barndagvård (36/1973) och med stöd av 7 a § 6 och 11 mom. och 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådana de lyder, 13 § i lagen om barndagvård i lag 909/2012 och 7 a § 6 och 11 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården i lag 387/2008 samt 14 b § i lag 913/2012, följande:

1. De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är från den 1 augusti 2014 följande:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån. Högsta avgiftsprocent
 2  1 355  11,5
 3  1 671   9,4
 4  1 983   7,9
 5  2 116   7,9
 6  2 248   7,9

2. Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestående av fler än sex personer och som avses i 7 a § 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är för varje följande minderårigt barn i familjen 133 euro från den 1 augusti  2014.

3. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för barndagvård som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 7 a § 5 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 255 euro per månad från den 1 augusti 2014.

4. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för heldagsvård som avses i 7 a § 9 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 283 euro per månad från den 1 augusti 2014 och den lägsta avgiften som tas ut är 26 euro.

Helsingfors den 25 november 2013

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.