811/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2013

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsskattelagen (654/1992) 20 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1131/2005, och

ändras 12 b § och den finska språkdräkten i 15 §,

sådana de lyder, 12 b § i lag 1131/2005 och den finska språkdräkten i 15 § i lag 1152/2005, som följer:

12 b §
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i vissa kommuner

Med avvikelse från vad som bestäms i 12 a § ska kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner för obebyggda byggplatser bestämma en skatteprocentsats, som är minst 1,5 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, dock högst 3,0 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2014.

RP 76/2013
RP 102/2013
FiUb 18/2013
RSv 123/2013

  Helsingfors den 18 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.