776/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om temporär ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om strafforderförfarande (692/1993) 5 § som följer:

5 §

Innan straffanspråk framställs görs det en summarisk förundersökning enligt 44 § i förundersökningslagen (449/1987), där endast de omständigheter utreds som är nödvändiga för att döma ut en påföljd genom strafforderförfarande. En sådan förundersökning får göras utan att 37 a § i förundersökningslagen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 63/2013
LaUB 12/2013
RSv 115/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.