744/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 25 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 25 § 1 mom. som följer:

25 §
Utbetalning

Bostadsbidrag betalas in på ett av bidragstagaren angivet konto inom Europeiska unionen. Bostadsbidraget kan dock betalas även på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om sökanden eller bidragstagaren anför särskilda skäl för ett annat betalningssätt.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.