740/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 12 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 12 §, sådan den lyder i lag 574/2007, som följer:

12 §
Betalning av pensionsstöd

Pensionsstöd betalas månatligen till ett av mottagaren angivet konto inom Europeiska unionen. På betalning av stödet tillämpas dessutom 64 § i folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.