733/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 9 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 783/2002, som följer:

9 §
Utgivningssätt. Förlust av moderskapsunderstöd eller bidrag

När moderskapsunderstödet eller bidraget betalas i pengar betalas det in på det konto inom Europeiska unionen som den som har rätt till understödet eller bidraget anger. På dennes begäran kan understödet eller bidraget dock betalas på annat sätt.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.