704/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2013

Statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 3 mom. i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012):

1 §

Ansökan om ersättning enligt 13 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Av ansökan ska stödtagarnas personbeteckningar eller företags- och organisationsnummer samt adressuppgifter framgå. Till ansökan ska det fogas beslut om beviljande av försäkringsersättningar och försäkringsstöd samt verifikat över utbetalt stöd till stödtagarna. Vid ansökan om förskott ska verifikat över utbetalt stöd ges in utan dröjsmål efter det att stödet betalades ut.

Utredningar som har erhållits och gjorts i samband med behandlingen av ansökan om försäkringsersättning och beviljandet och utbetalningen av ersättningar ska ges in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten som bilaga till ansökan, om förutsättningarna för beviljande av försäkringsstöd inte framgår av fiskeriförsäkringsinrättningens beslut om beviljande av försäkringsersättningar och försäkringsstöd. De utredningar som avses ovan ska alltid fogas till ansökan, om skadebeloppet i ett enskilt skadefall överstiger 50 000 euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har alltid rätt att på begäran få alla de handlingar som fiskeriförsäkringsinrättningen tagit emot eller gjort vid behandlingen av försäkringsersättningen.

2 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten fastställer de blanketter som fiskeriförsäkringsinrättningarna ska använda vid ansökan om försäkringsersättning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2013.

  Helsingfors den 3 oktober 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.