691/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2013

Lag om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 41 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), sådan paragrafen lyder i lagarna 531/2007 och 125/2011, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

41 kap.

Om vapenbrott

1 §
Skjutvapenbrott

För skjutvapenbrott ska dömas även den som exporterar skjutvapen, delar och väsentliga delar till skjutvapen och ammunition i strid med artikel 4 eller 9 och på ett sätt som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.Denna lag träder i kraft den 30 september 2013.

RP 85/2013
FvUB 12/2013
RSv 97/2013

  Helsingfors den 27 september 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.