687/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2013.

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilagor till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011) avsnitt 5.3.3 i innehållsförteckningen till bilagorna, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.1 i bilaga A, avsnitt 1.1.3.6.3,  ”Tunnelkategori E” i avsnitt 1.9.5.2.2 i anmärkningen i kapitel 1.9, första stycket i kapitel 1.10, den svenska språkdräkten i avsnitt 1.10.3.1.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 1.10.3.1.2 – 1.10.3.1.5 i anmärkningen i avsnitt 1.10.5, den svenska språkdräkten i avsnitt 2.1.3.5, den finska språkdräkten i avsnitt 2.1.3.8, del ”Fyrverkeribomb” i tabellen i avsnitt 2.2.1.1.7.5, den svenska språkdräkten i definitionen ”Oxiderande gaser” i avsnitt 2.2.2.1.5, definitionen ”Biologiska produkter” i avsnitt 2.2.62.1.3, den svenska språkdräkten i avsnitt 2.2.8.1.2, den svenska språkdräkten i tabellen i avsnitt 2.2.8.1.6, klassificeringskoden CT i avsnitt 2.2.8.3, den svenska språkdräkten i underpunkt (e) i avsnitt 2.2.9.1.7, UN-nummer 1202, den finska språkdräkten i UN-nummer 1402, den svenska språkdräkten i UN-nummer 1845, UN-nummer 3171, den svenska språkdräkten i UN-nummer 3389 och 3390 i tabell A i avsnitt 3.2.1, UN-nummer 3256, 3381–3390 och 3488–3491 i tabell B i avsnitt 3.2.2, den svenska språkdräkten i särbestämmelse 230, den svenska språkdräkten i fjärde stycket i särbestämmelse 361, den svenska språkdräkten i första stycket och underpunkt (e) i särbestämmelse 363 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.5.14, avsnitt 4.1.1.19.1, figur 4.1.1.21.1 i avsnitt 4.1.1.21.3, den svenska språkdräkten i figur 4.1.1.21.2 i avsnitt 4.1.1.21.5, den svenska språkdräkten i underpunkt (b) i avsnitt 4.1.3.6.1, förpackningsinstruktion P002, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P112(a), den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P114(b), den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P116, den finska språkdräkten i tabell 3 i förpackningsinstruktion P200, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P201, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P206, förpackningsinstruktion P403, den finska språkdräkten i förpackningsinstruktion P408, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P410, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P504, den svenska språkdräkten i den andra delen av förpackningsinstruktion P520, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P804 i avsnitt 4.1.4.1, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 4.1.6.10, den svenska språkdräkten i rubrikraden i T50 UN-Tankinstruktion i avsnitt 4.2.5.2.6, den svenska språkdräkten av särbestämmelserna TP38 och TP39 i avsnitt 4.2.5.3, den svenska språkdräkten i anmärkningen 2 i avsnitt 4.3.3.1.1, UN-numren 1067 och 1076 samt den svenska språkdräkten i 1081 i tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, den svenska språkdräkten i rubriken i avsnitt 4.3.4, den svenska språkdräkten i särbestämmelse TU41 i avsnitt 4.3.5, den finska språkdräkten i underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.3.1.7.2, farlighetsnummer 238 och 28 i avsnitt 5.3.2.3.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.4.1.1.5, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.4.2, avsnitt 5.5.3.4.1, anmärkningen i underpunkt (b) i avsnitt 5.5.3.6.2, anmärkningen i underpunkt (b) i avsnitt 5.5.3.7.1, den svenska språkdräkten i det första stycket i avsnitt 6.1.5.2.6, den finska språkdräkten i underpunkt (a) i avsnitt 6.2.3.9.7.2, avsnitt 6.4.9.1, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.7.3.5.4, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.2.1.19, den svenska språkdräkten i det första stycket i avsnitt 6.8.2.1.20, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.2.5.2, den svenska språkdräkten i den andra strecksatsen i avsnitt 6.8.2.3.1, avsnitt 6.8.2.5.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.3.5.6, avsnitt 6.8.3.5.10, den svenska språkdräkten i särbestämmelse TT8 i underpunkt (d) i avsnitt 6.8.4, den svenska språkdräkten i avsnitt 7.5.7.4, inledande anmärkning 2 i kapitel 6.9 och stycket ”Tillämpningsområde” i del 20 i bilaga C,

sådana de lyder, avsnitt 5.3.3 i innehållsförteckningen till bilagorna, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.1 i bilaga A, transportkategori 1 i avsnitt 1.1.3.6.3, ”Tunnelkategori E” i avsnitt 1.9.5.2.2 i anmärkningen i kapitel 1.9, första stycket i kapitel 1.10, den svenska språkdräkten i avsnitt 1.10.3.1.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 1.10.3.1.2 – 1.10.3.1.5 i anmärkningen i avsnitt 1.10.5, den svenska språkdräkten i avsnitt 2.1.3.5, den finska språkdräkten i avsnitt 2.1.3.8, del ”Fyrverkeribomb” i tabellen i avsnitt 2.2.1.1.7.5, den svenska språkdräkten i definitionen ”Oxiderande gaser” i avsnitt 2.2.2.1.5, definitionen ”Biologiska produkter” i avsnitt 2.2.62.1.3, den svenska språkdräkten i avsnitt 2.2.8.1.2, den svenska språkdräkten i tabellen i avsnitt 2.2.8.1.6, klassificeringskoden CT i avsnitt 2.2.8.3, den svenska språkdräkten i underpunkt (e) i avsnitt 2.2.9.1.7, UN-nummer 1202, den finska språkdräkten i UN-nummer 1402, den svenska språkdräkten i UN-nummer 1845, UN-nummer 3171, den svenska språkdräkten i UN-nummer 3389 och 3390 i tabell A i avsnitt 3.2.1, UN-nummer 3256, 3381 – 3390 och 3488–3491 i tabell B i avsnitt 3.2.2, den svenska språkdräkten i särbestämmelse 230, den svenska språkdräkten i fjärde stycket i särbestämmelse 361, den svenska språkdräkten i första stycket och underpunkt (e) i särbestämmelse 363 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.5.14, avsnitt 4.1.1.19.1, figur 4.1.1.21.1 i avsnitt 4.1.1.21.3, den svenska språkdräkten i figur 4.1.1.21.2 i avsnitt 4.1.1.21.5, den svenska språkdräkten i underpunkt (b) i avsnitt 4.1.3.6.1, förpackningsinstruktion P002, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P112(a), den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P114(b), den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P116, den finska språkdräkten i förpackningsinstruktion P200 i tabell 3, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P201, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P206, förpackningsinstruktionens P403 sammansatta förpackningar, den finska språkdräkten i förpackningsinstruktion P408, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P410, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P504, den svenska språkdräkten i den tredje delen av förpackningsinstruktion P520, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion P804 i avsnitt 4.1.4.1, den svenska språkdräkten i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 4.1.6.10, den svenska språkdräkten i rubrikraden i avsnitt 4.2.5.2.6, den svenska språkdräkten av särbestämmelserna TP38 och TP39 i avsnitt 4.2.5.3, den svenska språkdräkten i anmärkningen 2 i avsnitt 4.3.3.1.1, UN-numren 1067 och 1076 samt den svenska språkdräkten i 1081 i tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, den svenska språkdräkten i rubriken i avsnitt 4.3.4, den finska språkdräkten i särbestämmelse TU41 i avsnitt 4.3.5, den finska språkdräkten i underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.3.1.7.2, farlighetsnummer 238 och 28 i avsnitt 5.3.2.3.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.4.1.1.5, den svenska språkdräkten i avsnitt 5.4.2, avsnitt 5.5.3.4.1, anmärkningen i underpunkt (b) i avsnitt 5.5.3.6.2, anmärkningen i underpunkt (b) i avsnitt 5.5.3.7.1, den svenska språkdräkten i det första stycket i avsnitt 6.1.5.2.6, den finska språkdräkten i underpunkt (a) i avsnitt 6.2.3.9.7.2, avsnitt 6.4.9.1, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.7.3.5.4, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.2.1.19, den svenska språkdräkten i det första stycket i avsnitt 6.8.2.1.20, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.2.5.2, den svenska språkdräkten i den andra strecksatsen i avsnitt 6.8.2.3.1, avsnitt 6.8.2.5.2, den svenska språkdräkten i avsnitt 6.8.3.5.6, avsnitt 6.8.3.5.10, den svenska språkdräkten i särbestämmelse TT8 i underpunkt (d) i avsnitt 6.8.4, den svenska språkdräkten i avsnitt 7.5.7.4, inledande anmärkning 2 i kapitel 6.9 sådana de lyder i förordning 537/2013,

fogas till bilaga A till den finska språkdräkten ett nytt avsnitt 4.2.2.7.1 och till bilaga B ett nytt avsnitt 9.7.8.2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 27 september 2013.

  Helsingfors den 20 september 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Bilaga: Ändringar av KMf om transport av farliga ämnen på väg (Obs! Stor storlek)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.