683/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2013

Statsrådets förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av vissa skärverktyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och 52 § i konsumentsäkerhetslagen (920/2011), av dem den först nämnda bestämmelsen sådan den lyder i lag 272/2013:

1 §
Förbud mot utsläppande på marknaden

För bärbara handhållna röjsågar avsedda ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar och som avses i Europeiska kommissionens beslut 2012/32/EU om krav på att medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet på marknaden av ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar får inte släppas ut på marknaden.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

Kommissionens beslut 2012/32/EU (32012D0032); EUT L 18, 21.1.2012, s. 5

  Helsingfors den 19 september 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Anne Vänskä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.