679/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (567/2007) punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 403/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2013.

  Helsingfors den 13 september 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.