669/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013

Lag om ändring av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av utlänningslagen (886/2011) 68 § 1 mom. som följer:

68 §
Den lokala polisen som uppehållstillståndsmyndighet

Polisinrättningen på utlänningens bostadsort beviljar

1) uppehållstillstånd för en sådan familjemedlem till en finsk medborgare som befinner sig i Finland samt för dennes minderåriga ogifta barn samt för en familjemedlem till en i Finland bosatt unionsmedborgare som har registrerat sin vistelse samt för dennes minderåriga ogifta barn som befinner sig i Finland,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd,

3) permanent uppehållstillstånd för en utlänning som vistas i Finland, och

4) EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

RP 29/2013
FvUB 9/2013
RSv 85/2013

  Helsingfors den 13 september 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.