660/2013

Given i Helsingfors den 5 september 2013

Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i passlagen (671/2006):

1 §
Identitetskortet som resedokument

En finsk medborgare får resa ut ur landet till följande länder så att han eller hon som resedokument i stället för pass använder ett sådant identitetskort som avses i 1 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999): Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall (1244/2006).

  Helsingfors den 5 september 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Setälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.