653/2013

Utfärdat i Helsingfors den 30 augusti 2013

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2013 års fastighetsbeskattning

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2013 slutförs den 13 september 2013.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 6 september 2013.

  Helsingfors den 30 augusti 2013.

Vid förhinder för generaldirektören, Strategidirektör
Arto Pirinen

Överinspektör
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.