633/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras bilaga 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 95/2012 och bilagorna 3, 6, 7, 8 och 9 sådana de lyder i förordning 168/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 1

Ortstilläggens grundvärden

Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1—3) 34 800
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4—6) 34 400
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, FN-representationen, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen) 25 800
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp 21 000
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp 18 500
Attaché, attaché (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp 16 200
Avdelningssekreterare;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i IV - VI lönegrupp 13 500
Övriga 12 500

Bilaga 2

Tjänstebenämningarnas samordning

Tillämplig tjänstebenämning Tjänstebenämning
Utrikesråd Ekonomichef, chef för dataförvaltning, fastighetschef, konsultativ tjänsteman
Ambassadsråd ADB-chef, biträdande generalsekreterare, ekonomisekreterare, försvarspolitisk specialist, generalsekreterare, handelsråd, IT-chef, lagstiftningsråd, redovisningschef, specialforskare, säkerhetschef, utbildningschef, utvecklingspolitisk rådgivare, överinspektör
Utrikessekreterare Bibliotekare, datakommunikationsspecialist, ekonomiplanerare, forskare, forskningssekreterare, informatiker, informatör, inspektör, juridisk rådgivare, lagstiftningssekreterare, translator, utbildningsplanerare, överrevisor, övertranslator, handelssekreterare
Andra sekreterare (administrativa ärenden) Kamrer, revisor
Attaché (administrativa ärenden) Arkivarie, huvudbokförare, redovisningssekreterare, regional informatör, personalsekreterare, upphandlingssekreterare, vaktmästarchef
Avdelningssekreterare Arkivsekreterare, biblioteksamanuens, EU-rådgivare, kurssekreterare, projektassistent
Byråsekreterare Bokförare, registrator, telefonist, telekommunikationssekreterare, webbsekreterare

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2013
Stationeringsort Koefficient
Moskva 1,450
Oslo Tokyo 1,400
Bern Genève Köpenhamn 1,300
Abuja Peking 1,250
Canberra Petrozavodsk Shanghai S:t Petersburg Söul 1,200
Hongkong Paris Ramallah Singapore Stockholm Tel Aviv 1,150
Berlin Kabul New York 1,100
Bogotá Bryssel Dublin Los Angeles Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rom Strasbourg Wien 1,050
Aten Beirut Brasilia Buenos Aires Haag Jakarta London Madrid Washington 1,000
Ankara Lima Lissabon Nicosia Santiago de Chile Zagreb 0,950
Addis Abeba Astana Bangkok Bratislava Dar es Salaam Kiev Ljubljana Murmansk Riga Sofia Tallinn Yangon 0,900
Abu Dhabi Bagdad Belgrad Budapest Bukarest Kuala Lumpur Lusaka Prag Vilnius Warszawa 0,850
Alger Hanoi Minsk Nairobi Pristina Rabat Riad 0,800
Kairo Managua Mexico New Delhi Tunis 0,750
Kathmandu Pretoria 0,700
Teheran Windhoek 0,650
Damaskus 0,600

Bilaga 6

Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning € enligt väggrupp
Flyttningsrätt m3 A B C D E F
60 - 7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320
55 - 59 6 903 9 703 11 152 12 787 15 328 17 181
50 - 54 6 438 9 030 10 376 11 908 14 293 16 043
45 - 49 5 972 8 358 9 600 11 028 13 258 14 904
40 - 44 5 506 7 685 8 823 10 148 12 223 13 766
35 - 39 5 040 7 012 8 047 9 268 11 188 12 627
30 - 34 4 575 6 339 7 271 8 389 10 153 11 489
25 - 29 4 109 5 667 6 495 7 509 9 118 10 350
20 - 24 3 643 4 994 5 718 6 629 8 083 9 212
15 - 19 3 177 4 321 4 632 5 749 7 048 8 073
10 - 14 2 712 3 648 4 166 4 870 6 013 6 935
5 - 9 1 967 2 665 3 131 3 679 4 668 5 486

Flyttningsvägar

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Köpenhamn, Oslo, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Alger, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Yangon D
Abuja, Addis Abeba, Astana, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile F
De Nordiska och Baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C De Baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C De Baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A De Nordiska och Baltiska länderna -> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B Bratislava, Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Mellan och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Aten, Nicosia, Rom  -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna C Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika  D Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika D
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Kabul, Söul, Tokyo -> de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellanoch Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> Managua, Mexico D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E Managua, Mexico -> Nordamerika D Central- och Syd-amerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet  F
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk, S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg de Nordiska och Baltiska länderna B
Kiev, Minsk de Baltiska länderna B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk de Baltiska länderna  C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101-200 personer 80 %

2) 201-300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2013

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre kaffeservering
Abu Dhabi 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Abuja 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Addis Abeba 34 45 25 45 56 27 39 16 8
Alger 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Ankara 37 50 27 50 62 29 43 17 9
Astana 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Aten 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bangkok 37 50 27 50 62 29 43 17 9
Beirut 37 50 28 50 63 29 43 17 9
Belgrad 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Bogotá 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasilia 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Bratislava 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Bryssel 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Buenos Aires 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bukarest 32 43 23 43 54 25 37 15 8
Canberra 44 59 33 59 75 34 52 19 11
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 36 48 26 48 60 28 42 16 9
Dublin 38 51 28 51 65 30 45 17 10
Genève 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Haag 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Hanoi 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Hongkong 43 58 32 58 74 34 51 19 11
Jakarta 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 30 40 22 40 50 24 35 14 8
Kathmandu 31 40 22 40 50 24 35 15 8
Kiev 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Kuala Lumpur 35 46 26 46 58 27 41 16 9
Köpenhamn 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Lima 38 51 28 51 64 30 44 17 9
Lissabon 36 48 27 48 60 28 42 16 9
Ljubljana 36 48 26 48 60 28 42 16 9
London 38 51 28 51 64 29 44 17 9
Los Angeles 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Lusaka 33 44 24 44 56 26 39 16 8
Luxemburg 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Managua 30 39 21 39 49 24 34 14 7
Maputo 38 51 28 51 64 30 44 17 9
Mexico 32 43 23 43 53 25 37 15 8
Minsk 32 42 23 42 53 25 37 1 5 8
Moskva 49 67 38 67 85 38 59 21 12
Murmansk 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Nairobi 34 45 25 45 56 26 39 16 8
New Delhi 33 44 24 44 55 26 39 16 8
New York 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Nikosia 36 49 27 49 61 29 43 17 9
Oslo 51 70 39 70 89 40 61 22 13
Ottawa 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Petrozavodsk 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Prag 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Pretoria 31 41 22 41 51 24 36 15 8
Pristina 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Rabat 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Ramallah 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Reykjavik 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Riad 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Riga 35 46 26 46 58 27 40 16 9
Rom 38 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Santiago de Chile 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Shanghai 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Singapore 43 59 33 59 74 34 51 19 11
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 43 59 33 59 75 34 52 19 11
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Tallinn 36 47 26 47 60 28 41 16 9
Teheran 35 46 26 46 58 27 41 16 9
Tel Aviv 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Tokyo 48 67 37 67 85 38 58 21 12
Tunis 30 39 22 39 49 24 34 14 7
Warszawa 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Washington 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Wien 39 52 29 52 66 30 45 17 10
Vilnius 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Windhoek 30 39 21 39 49 24 34 14 7
Yangon 36 49 27 47 60 29 43 17 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
New York Ottawa Reykjavik Washington Bukarest Canberra Hongkong Los Angeles Singapore Sofia Abu Dhabi S:t Petersburg Ankara Belgrad Buenos Aires Kiev Moskva Rabat Söul Tokyo Kuala Lumpur Minsk Pretoria Santiago de Chile Tunis Windhoek
6 7 8 9 10
Astana Bangkok Brasilia Lima Peking Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv Bogotá Hanoi Managua Mexico Murmansk Pristina Alger Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus Kathmandu Teheran
11 12 13 14
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala

Beskickning Respresentation VAL 1-2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Abu Dhabi Ingen representation i hemmet AED 9450 11700 13500 14850
Representation i hemmet AED 10800 13500 16200 18000
Abuja Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Addis Abeba Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Alger Ingen representation i hemmet DZD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet DZD
Ankara Ingen representation i hemmet EUR 950 1400 1650 1750
Representation i hemmet EUR 1200 1700 2000 2100
Astana Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Aten Ingen representation i hemmet EUR 1000 1300 1450 1650
Representation i hemmet EUR 1250 1650 1900 2200
Bangkok Ingen representation i hemmet TBH 53600 61800 72100 82400
Representation i hemmet TBH 61800 72100 87550 97850
Beirut Ingen representation i hemmet USD
Representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Belgrad Ingen representation i hemmet EUR 1250 1550 1850 2150
Representation i hemmet EUR 1500 1850 2250 2550
Berlin Ingen representation i hemmet EUR 1300 1600 1850 2050
Representation i hemmet EUR 2000 2050 2250 2450
Bern Ingen representation i hemmet CHF 1800 2200 2600 3000
Representation i hemmet CHF 2200 2700 3200 3600
Bogotá Ingen representation i hemmet COP Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet COP
Brasilia Ingen representation i hemmet BRL 3900 4700 5350 6350
Representetion i hemmet BRL 4850 5850 6800 7800
Bratislava Ingen representation i hemmet EUR 1250 1650 1950 2250
Representation i hemmet EUR 1550 2050 2350 2700
Bryssel Ingen representation i hemmet EUR 1350 1600 1750 2000
Representation i hemmet EUR 1500 1750 1900 2150
Budapest Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1700 1900
Representation i hemmet EUR 1350 1800 2100 2300
Buenos Aires Ingen representation i hemmet USD 2200 2550 2800 3000
Representation i hemmet USD 2650 3150 3350 3400
Bukarest Ingen representation i hemmet EUR 1400 1700 1850 2050
Representation i hemmet EUR 1750 2250 2400 2600
Canberra Ingen representation i hemmet AUD 2700 3400 3900 4400
Representation i hemmet AUD 3400 4600 5350 6150
Damaskus Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dar es Salaam Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dublin Ingen representation i hemmet EUR 1550 2050 2450 2900
Representation i hemmet EUR 2050 2550 3000 3400
Genève Ingen representation i hemmet CHF 3350 4300 4850 5350
Representation i hemmet CHF 4300 5150 5800 6450
Haag Ingen representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2800
Representation i hemmet EUR 2100 2400 2600 3400
Hanoi Ingen representation i hemmet USD 2300 2600 2950 3250
Representation i hemmet USD 2850 3150 3450 3750
Hongkong Ingen representation i hemmet HKD 44000 52800 61600 70400
Representation i hemmet HKD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Jakarta Ingen representation i hemmet USD 2200 2500 2850 3150
Representation i hemmet USD 2600 2950 3250 3450
Kabul Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Kairo Ingen representation i hemmet EUR 1500 1800 2100 2400
Representation i hemmet EUR 1800 2200 2600 3000
Kathmandu Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Kiev Ingen representation i hemmet EUR 2000 2400 2700 3000
Representation i hemmet EUR 2400 2900 3200 3600
Kuala Lumpur Ingen representation i hemmet MYR 5500 7000 8000 9000
Representation i hemmet MYR 6500 8500 9500 10500
Köpenhamn Ingen representation i hemmet DKK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet DKK
Lima Ingen representation i hemmet USD 1200 1400 1650 1850
Representation i hemmet USD 1500 1750 1950 2150
Lissabon Ingen representation i hemmet EUR 1500 1650 1850 2050
Representation i hemmet EUR 1750 2050 2250 2550
Ljubljana Ingen representation i hemmet EUR 1050 1250 1500 1700
Representation i hemmet EUR 1400 1600 1900 2100
London Ingen representation i hemmet GPB 2950 3400 4050 4400
Representation i hemmet GPB 3700 4100 4850 5200
Los Angeles Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Lusaka Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Luxemburg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Representation i hemmet EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ingen representation i hemmet EUR 1550 1800 2200 2450
Representation i hemmet EUR 1900 2200 2650 2950
Managua Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Maputo Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Mexico Ingen representation i hemmet USD 1900 2200 2400 2700
Representation i hemmet USD 2300 2600 2900 3200
Minsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Moskva Ingen representation i hemmet EUR 3000 3450 3750 4100
Representation i hemmet EUR 4000 4300 4550 4850
Murmansk Ingen representation i hemmet RUB Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet RUB
Nairobi Ingen representation i hemmet KES 132000 165000 187000 209000
Representation i hemmet KES 165000 198000 220000 242000
New Delhi Ingen representation i hemmet INR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet INR
New York Ingen representation i hemmet USD 5150 6850 8250 9350
Representation i hemmet USD 5150 6850 8250 9350
Nicosia Ingen representation i hemmet EUR 950 1150 1400 1700
Representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Oslo Ingen representation i hemmet NOK 16500 18700 22000 24200
Representation i hemmet NOK 19800 22000 26400 28600
Ottawa Ingen representation i hemmet CAD 2500 2800 3000 3300
Representation i hemmet CAD 2900 3400 3800 4100
Paris Ingen representation i hemmet EUR 2600 3100 3650 4150
Representation i hemmet EUR 3400 4050 4550 5150
Peking Ingen representation i hemmet CNY 16500 22000 25300 29700
Representation i hemmet CNY 19800 26400 30800 35200
Petrozavodsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Prag Ingen representation i hemmet EUR 1200 1400 1600 1800
Representation i hemmet EUR 1500 1700 1900 2200
Pretoria Ingen representation i hemmet ZAR 10500 13650 15750 17850
Representation i hemmet ZAR 13650 15750 17850 19950
Pristina Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rabat Ingen representation i hemmet MAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet MAD
Ramallah Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Reykjavik Ingen representation i hemmet ISK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet ISK
Riad Ingen representation i hemmet SAR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet SAR
Riga Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rom Ingen representation i hemmet EUR 2250 2550 2800 3000
Representation i hemmet EUR 2900 3200 3500 3700
S:t Petersburg Ingen representation i hemmet EUR 2100 2350 2550 2650
Representation i hemmet EUR 2550 2750 2950 3150
Santiago de Chile Ingen representation i hemmet CLP 720000 900000 1080000 1320000
Representation i hemmet CLP 960000 1200000 1320000 1680000
Shanghai Ingen representation i hemmet CNY 22000 27500 33000 38500
Representation i hemmet CNY 27500 33000 39600 46200
Singapore Ingen representation i hemmet SGD 6050 6600 7150 8250
Representation i hemmet SGD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Sofia Ingen representation i hemmet EUR 1400 1600 1900 2100
Representation i hemmet EUR 1700 1900 2250 2550
Stockholm Ingen representation i hemmet SEK 16800 22050 24150 26250
Representation i hemmet SEK 21000 25200 28350 31500
Strasbourg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Söul Ingen representation i hemmet KRW 3570000 4896000 5916000 6630000
Representation i hemmet KRW 4284000 5916000 7140000 7956000
Tallinn Ingen representation i hemmet EUR 1000 1350 1550 1800
Representation i hemmet EUR 1250 1650 1900 2100
Teheran Ingen representation i hemmet USD 2200 2700 3100 3500
Representation i hemmet USD 2600 3200 3700 4200
Tel Aviv Ingen representation i hemmet USD 3000 3550 4200 4650
Representation i hemmet USD 3750 4400 5300 6050
Tokyo Ingen representation i hemmet JPY 450000 540000 612000 675000
Representation i hemmet JPY 540000 675000 765000 855000
Tunis Ingen representation i hemmet TND Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet TND
Warszawa Ingen representation i hemmet PLN 5500 6500 7500 8500
Representation i hemmet PLN 7000 8500 9500 10500
Washington Ingen representation i hemmet USD 2750 3400 3700 4000
Representation i hemmet USD 3600 4100 4550 4850
Wien Ingen representation i hemmet EUR 1800 2000 2250 2450
Representation i hemmet EUR 2250 2450 2650 2850
Vilnius Ingen representation i hemmet LTL 3700 4200 4750 5250
Representation i hemmet LTL 4450 5050 5700 6850
Windhoek Ingen representation i hemmet NAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet NAD
Yangon Ingen representation i hemmet MMK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet MMK
Zagreb Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1750 1950
Representation i hemmet EUR 1500 1850 2150 2450

Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.