632/2013

Utfärdad i Helsingfors den  23 augusti 2013

Lag om ändring av 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 332/2011, ett nytt 4 mom. som följer:

7 §
Övervaknings- och verksamhetsregistret

Övervaknings- och verksamhetsregistret ska också innehålla uppgifter om innehållet och villkoren i verkställighetsplanen för den övervakade friheten på prov, om eventuella brott mot skyldigheterna med anknytande påföljder och andra uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och övervaka den övervakade friheten på prov.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 140/2012
LaUB 7/2013
RSv 57/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.