624/2013

Utfärdad i Helsingfors den  23 augusti 2013

Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av jordabalken (96/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 43/213
LaUB 10/2013
RSv 76/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.