621/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten och i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2013—2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på ripa

Utöver bestämmelserna i 24 § 15 punkten i jaktförordningen (666/1993) och bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax 2012–2015 (457/2012), är jakt på ripa förbjuden från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober i landskapet Kajanaland, i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki, samt i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på ripa totalförbjuden i kommunerna Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska i landskapet Norra Österbotten.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2013 och gäller till och med den 31 juli 2014.

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.