608/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 augusti 2013

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1—3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 250 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 35 980 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 43 910 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2013.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (268/2012).

  Helsingfors den 15 augusti 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsdirektör
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.