586/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till konkurrenslagen (948/2011) en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 a §
Dominerande marknadsställning inom dagligvaruhandeln

En näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare med en marknadsandel om minst 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland ska anses ha en dominerande marknadsställning på marknaden för dagligvaror i Finland. Marknaden för dagligvaruhandeln omfattar såväl detaljmarknaden som upphandlingsmarknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 197/2012
EkUB 11/2013
RSv 62/2013

  Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.