561/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande (1174/2010) 3 § 2 mom. och 4 § 3 mom. som följer:

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom djurskyddsombudsmannen.


4 §
Arrangemang i anslutning till verksamheten

Resekostnadsersättning till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter samt till djurskyddsombudsmannen, sekreteraren och sakkunniga betalas i enlighet med statens resereglemente.


Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.