557/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i jaktförordningen (666/1993) 7 a §, sådan den lyder i förordning 702/2010, samt

ändras 21 § som följer:

21 §
Bestämmelser om skytte av icke fredade djur

Katter och icke fredade fåglar får skjutas med skjutvapen som fyller kraven enligt 16 a § 1 mom. eller 17 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.