549/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 juli 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2013—2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. och 41 a § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder 41 § 5 mom. i lag 206/2013 och 41 a § 4 mom. i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Det sammanlagda antalet brunbjörnar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § a 3 mom. i jaktlagen (615/1993) och den regionala kvoten enligt 41 a § 4 mom. i jaktlagen får uppgå till högst 132 individer under jaktåret 2013—2014.

2 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 mom. får antalet brunbjörnar som jagas på den grund som avses i 41 a § 3 mom. i jaktlagen regionalt uppgå till följande:

1) på området för kommunerna Joensuu, Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä, Kontiolahti, Ilomants, Lieksa, Valtimo, Nurmes, Ruokolahti, Imatra, Rautjärvi, Parikkala, Kerimäki, Punkaharju, Nyslott, Enonkoski, Sulkava och Puumala i landskapen Norra Karelen, Södra Karelen och Södra Savolax, samt på området utanför renskötselområdet i landskapet Kajanaland (området för en etablerad stam) sammanlagt högst 45 individer,

2) på områdena utanför området för en etablerad stam i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax och Norra Karelen samt i landskapen Mellersta Finland, Kymmenedalen och Norra Savolax (utbredningsområdet) sammanlagt högst 36 individer, samt

3) i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Birkaland (området för en stam under utveckling) sammanlagt högst 9 individer.

Dispens på den grund som avses i 41 a § 3 mom. i jaktlagen får inte beviljas för området utanför renskötselområdet i landskapet Norra Österbotten, i landskapen Egentliga Tavastland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Egentliga Finland och Nyland eller för området för städerna Kemi och Torneå samt kommunen Keminmaa i landskapet Lappland.

3 §
Kvot för renskötselområdet

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 mom. får antalet brunbjörnar som jagas på den grund som avses i 41 a § 4 mom. i jaktlagen uppgå till 30 individer på den östra delen av renskötselområdet som avses i 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (169/2011) och till 12 individer på den västra delen av renskötselområdet som avses i det momentet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013 och gäller till och med den 31 juli 2014.

  Helsingfors den 5 juli 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.