540/2013

Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om hälsovården inom försvarsmakten (371/1987) 2 och 3 §, av dem 3 § sådan den lyder i förordning 462/2005, som följer:

2 §

Försvarsmaktens logistikverk har till uppgift att bedriva forskning i och utveckla hälsovården inom försvarsmakten, fält- och skyddsmedicinen, tjänstedugligheten och säkerheten i tjänstgöringen samt sörja för utbildningen och försöksverksamheten på dessa områden och för bedömningen av de värnpliktigas och de anställdas tjänsteduglighet. Dessutom är Försvarsmaktens logistikverk nationellt centrum för luftfartsmedicin och dykmedicin samt kompetenscentrum för skyddsmedicin och miljö- och hälsoskydd. Försvarsmaktens logistikverk svarar för ordnande av primärvård, företagshälsovård och specialiserad sjukvård inom försvarsmakten.

Vid Försvarsmaktens logistikverk finns en ansvarig läkare. Den ansvariga läkaren leder ordnandet av hälsovården inom försvarsmakten.

3 §

Verksamhetsenhet för hälsovården inom försvarsmakten är Centralen för militärmedicin som hör till Försvarsmaktens logistikverk och svarar vid logistikverket för de uppgifter som gäller ordnande av hälsovården.

Hälsostationen hör till Centralen för militärmedicin, leds av en allmänläkare och är verksamhetsställe för den lokala hälsovården vid garnisonen. Inom försvarsmakten kan det dessutom finnas tillfälliga vårdplatser.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 4 juli 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.