539/2013

Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013

Statsrådets förordning om försvarsmaktens regionalbyråer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 27 c § 2 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007), sådant det lyder i lag 509/2013:

 1 §

Försvarsmaktens regionalbyråer och deras verksamhetsområden är

1) Nylands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Nyland,

2) Sydvästra Finlands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapen Satakunta, Egentliga Finland och Åland,

3) Birkalands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Birkaland,

4) Tavastlands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland,

5) Mellersta Finlands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Mellersta Finland,

6) Sydöstra Finlands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen,

7) Södra Savolax regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Savolax,

8) Norra Savolax regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Savolax,

9) Norra Karelens regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Karelen,

10) Österbottens regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

11) Norra Österbottens och Kajanalands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

12) Lapplands regionalbyrå vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland.

 2 §

Vid regionalbyråerna kan finnas enheter för olika uppgiftshelheter.  Bestämmelser om enheterna ska finnas i regionalbyråernas arbetsordning. Vid en tvåspråkig regionalbyrå finns dock alltid en enhet för svenskspråkiga uppgifter och tjänster.

 3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om indelning av landet i militärlän och regionalbyråer (961/2007).

  Helsingfors den 4 juli 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.