531/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b och 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker (481/2008).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2013.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.