516/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 79 § i gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 79 § 3 mom. som följer:

79 §
Handräckning av försvarsmakten till gränsbevakningsväsendet

Handräckning begärs av staben för gränsbevakningsväsendet eller, i brådskande fall, av den förvaltningsenhet som behöver handräckning. Huvudstaben, marinstaben, flygstaben eller arméstaben fattar beslut om att handräckning ska lämnas. I brådskande fall får garnisonschefen eller kommendören för ett truppförband besluta att handräckning ska lämnas.


Denna lag träder i kraft den1 januari 2015.

RP 8/2013
FsUB 2/2013
RSv 79/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.