505/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 6 och 10 § i passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen (671/2006) 6 § 1 mom. och 10 § 2 mom., sådana de lyder i lag 303/2013, som följer:

6 §
Ansökan om pass

Ansökan om pass ska göras skriftligen och till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan kännas igen. Sökanden ska personligen lämna in passansökan till en polisinrättning. Vid ansökan om pass ska sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig, av polisen utfärdad handling där sökandens identitet framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utför polisen identifieringen.


10 §
Utfärdande av pass

Pass utfärdas av en polisinrättning. Pass för en finsk medborgare som vistas utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman, eller av någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass. Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2013
FvUB 7/2013
RsV 77/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.