500/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till strålskyddslagen (592/1991) en ny 49 a § som följer:

13 kap.

Radioaktivt avfall

49 a §
Den ledande principen i avfallshanteringen

Mängden radioaktivt avfall som genereras vid användningen av strålning och annan strålningsverksamhet ska hållas så liten som det är praktiskt möjligt utan att genomförandet av de allmänna principerna enligt 2 § äventyras.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

RP 18/2013
EkUB 10/2013
RSv 59/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.