487/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 76 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 76 § 1 mom. som följer:

76 §
Specialuppgifter

Åbo Akademi, nedan akademin, ska särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet. Akademin ansvarar för att det ordnas yrkespedagogisk lärarutbildning på svenska.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 9/2013
KuUB 1/2013
RSv 78/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.